Отворени врати за европейското финансиране в България

Събитие – дискусия
Всичко, което трябва да знаете за парите от Европа през следващите 7 години
с опита и добрите практики на доказани професионалисти

29 юни 2022 г., 10:00 - 14:00 часа и 30 юни 2022 г., 10:00 - 12:30 часа;

Събитието ще се проведе онлайн през платформата ZOOM
Участието е безплатно, но изисква регистрация

За събитието:

През следващите седем години, ако не възникнат извънредни обстоятелства, ЕС ще инвестира в България над 25 млрд. евро. Не всички средства ще бъдат насочени директно към бизнеса, но дали през министерствата, държавните агенции, общините, училищата, болниците или нестопанския сектор, огромната част от тях в крайна сметка ще се разходват за строителство, материали, оборудване и услуги, предоставяни от компаниите в България (и чужбина!).

Еврофинансирането не е панацея, но безспорен факт е, че при съвпадение на намерения и време, то е несравнима помощ за бизнеса (и не само!), която няма аналог.
Ориентирането в безкрайното море от информация, термини, условия и изисквания не е лесно и отнема време.
Fininfo.BG организира това събитие, за да може всеки, който се интересува от европейското финансиране за България, да разбере:

 • За какво точно се дават средства в неговата област на интерес;
 • Как да се информира навреме за предстоящи покани за кандидатстване, публични покани за оферти или обществени поръчки;
 • Може ли да се справи сам или ще има нужда от експертна подкрепа;
 • Отговорите на конкретни въпроси, които го вълнуват и то от утвърдени професионалисти.
Ще говорим на достъпен и разбираем език. С примери от нашия опит.
За кого е събитието?

Каним бизнеса на България: производители, ИKТ компании, технологични фирми, строители, инсталатори, земеделци, доставчици на оборудване, материали и услуги. Добре дошли са и представители на общините, нестопанските организации и научните среди.
Молим да имате предвид, че няма да говорим за директни помощи като тези във връзка с пандемията от Covid-19! Събитието е полезно за предприемачите и организациите, които имат идеи и желаят да развият „нещо ново“ или да подобрят „нещо старо“. Както и за тези, които могат да им помогнат в този процес.
Във всеки от тематичните панели ще споделим максимално достъпно какви възможности има в съответната сфера. А вие ще можете да зададете своите конкретни въпроси към нашите консултанти – предварително или по време на всяка дискусионна сесия. Можете да останете до края и на двата дни или да изберете времеви панел от вашата област на интерес! Разгледайте програмата и намерете вашето място.

Програма:

ДЕН 1: 29 юни 2022 г., 10.00 – 14.00 ч.

 • 10.00 – 10.30 ч.: Откриване. Обща сесия, в която:
 • - Ще представим кои сме ние, защо е създадена платформата за проекти Fininfo.BG и каква полезност дава тя;
  - Ще направим общ обзор на предстоящото европейско финансиране за България: кои са програмите, в какви сфери и сектори ще се финансират проекти; кой и как ще може да участва в този процес, как ще се управляват и разходват парите.

  Подходящ за всички участници. Модератор: Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG

 • 10.30 – 11.00 ч.: ТЕМА 1: Дигитализация, информационни технологии, киберсигурност
 • Подходяща за компании с персонал до 250 души, които биха били директни получатели на средствата, както и за фирми доставчици на ИКТ услуги – разработчици на софтуер, доставчици на хардуер, ИТ инфраструктура, киберсигурност и услуги от ново поколение (виртуална реалност, интернет на нещата, т.н.).
  Модератор: Ивелина Борисова, управител на Булсофт ЕООД

 • 11.00 – 11.30 ч.: ТЕМА 2: Зелена енергия: възобновяеми източници и електромобилност
 • Подходяща за компании, които желаят да инвестират във ВЕИ инсталации за собствено потребление; за инсталатори и фирми, които предлагат оборудване и компоненти за ВЕИ сектора и за електромобилност, за енергийни експерти и др.
  Модератори: Галя Менова, собственик на Хюмънконсултинг ЕООД и Росица Чопева, управител на xFigure Finance

 • 11.30 – 12.15 ч.: ТЕМА 3: Саниране, модернизация на сгради и инфраструктура или за какво да се готви строителният бранш
 • Подходяща за:
  - компании, които желаят да инвестират в обновление на сгради с цел енергийна ефективност;
  - строително-ремонтни фирми, които изграждат сгради, съоръжения, инфраструктура, ОВК, ВиК и т.н.;
  - за доставчици на строителни материали, оборудване и обзавеждане;
  - инженери, архитекти, проектанти, специалисти по обследване за енергийна ефективност, надзорни фирми и всички други професионални дейности, свързани със строителния сектор.

  Модератор: Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG

  Почивка: 12.15 – 12.30 ч.

 • 12.30 – 13.00 ч.: ТЕМА 4: Модернизация, нови технологии и иновации в предприятията
 • Подходяща за компании в сферата на производството, ИКТ, творческите индустрии, биотехнологиите и др.; научно-изследователски центрове, университети, научни работници и частни иноватори. Полезна информация и за фирми, доставчици на машини, технологии, оборудване, услуги по автоматизация, специалисти по индустриална собственост и т.н.
  Модератори: Димитър Ганев, изпълнителен директор на Ню Ай ЕАД и Даниел Братанов, експерт към Изпълнителната агенция за научни изследвания към Европейска Комисия (REA)

 • 13.00 – 13.30 ч.: ТЕМА 5: Ефективност на ресурсите, околна среда и нисковъглеродна икономика
 • Подходяща за компании, които имат идеи и намерения да внедряват продукти, процеси и технологии за намаляване на отпадъците, рециклиране, намаляване разходването на природните ресурси и енергията, за пречистване на води и опазване на околната среда. Полезна информация за фирми, доставчици на машини, нови технологии и оборудване в горните области, както и за университети, научни центрове, частни иноватори и др.
  Модератори: Мариела Начева, консултант на Fininfo.BG и Даниел Братанов, експерт към Изпълнителната агенция за научни изследвания към Европейска Комисия (REA)

 • 13.30 – 14.00 ч.: Обща дискусия. Въпроси и отговори по темите от деня
 • Модератор: Филипа Неделчева, мениджър клиенти във Fininfo.BG

  ДЕН 2: 30 юни 2022 г., 10.00 – 12.30 ч.

 • 10.00 – 10.30 ч.: ТЕМА 6: За земеделците, рибарските общности, селата и фирмите в малките населени места
 • Подходяща за земеделски производители, рибовъдни стопанства, млади земеделци, асоциации и организации на производители; за доставчици на машини, оборудване и технологии за земеделието; за микро, малки и големи компании, които развиват дейност в т.нар. „селски“ общини на България, както и за всички, които искат да стартират неземеделска дейност в селата и малките градове.
  Модератор: Галя Менова, собственик на Хюмънконсултинг ЕООД

 • 10.30– 11.00 ч.: ТЕМА 7: Възможности за големите предприятия и фирмите в индустриални паркове
 • Подходяща за предприятията с персонал над 250 души, както и за всички компании, които работят в или около индустриални паркове. Полезно и за представители на общини, оператори на индустриални паркове, браншови асоциации.
  Модератор: Владислав Георгиев, собственик на Прайм консултинг ЕООД

 • 11.00 – 11.30 ч.: ТЕМА 8: Мерки за заетост, консултиране, обучения и още за сектора на услугите
 • Подходяща за компании от всички сектори, както и за центрове за професионално обучение, езикови центрове, консултантски фирми, специалисти по ISO стандарти, безопасност и здраве, организатори на събития, бизнес и браншови асоциации и др.
  Модератор: Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG

 • 11.30 – 12.00 ч.: ТЕМА 9: Международно сътрудничество, трансгранични и транснационални партньорства
 • Подходяща за всички компании, нестопански организации, общини, културни и образователни институти, които желаят да научат повече за възможностите за участие в проекти с партньори от граничните на България държави, страните членки на ЕС и отвъд.
  Модератори: Владислав Георгиев, собственик на Прайм консултинг ЕООД и Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG

 • 12.00 – 12.30 ч.: Обща дискусия. Въпроси и отговори по темите от деня
 • Модератор: Филипа Неделчева, мениджър клиенти във Fininfo.BG

Модератори

Eleonora Ivanova
Елеонора Иванова

Собственик и управител на ЕЛЛЕА ЕООД - консултантска компания за управление на международни проекти и създател на ФИНИНФО.БГ ЕООД – компанията, която поддържа и администрира Fininfo.BG.

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, Управление на международни проекти с финансиране по Програма Дунав, Хоризонт Европа, Еразъм, програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество.
Повече.

Vladislav Georgiev
Владислав Георгиев

Консултант по управление на проекти и предприемачество, обучител, собственик на малък бизнес.

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките ресурси, Програма за Развитие на регионите, Програми за трансгранично и транснационално сътрудничество, Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ); подготовка на стратегии, анализи, бизнес планове, консултации.
Повече.

Galya Menova
Галя Менова

Експерт по разработване и управление на европейски проекти, обучител по управление на проекти и оценител на проектни предложения.

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програмата за Развитие на селските райони, Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма за Морско дело, рибарство и аквакултури, Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, Програма Развитие на човешките ресурси, Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Повече.

Dimitar Ganev
Димитър Ганев

Експерт безвъзмездни средства и публични проекти.

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по национални и европейски програми - План за възстановяване и устойчивост (ПВУ); Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация; Национален иновационен фонд; Innovation Fund; Programme for Environment and Climate Action (LIFE); Norway grants and EEA grants programmes; EIC Accelerator; Horizon Europe.
Повече.

Mariela Nacheva
Мариела Начева

Експерт управление на проекти в областта на околната среда; оценител на тръжни предложения.

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти, предпроектни проучвания и анализи „разходи – ползи“ в областта на околната среда и кръговата икономика по програми: Околна среда, Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Опазване на околната среда и климатични промени, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство, LIFE, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Повече.

Ivelina Borisova
Ивелина Борисова

Експерт по управление на проекти.

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките ресурси, изготвяне на бизнес анализи. Основател и управител на собствена компания за аутсорсинг на ИТ услуги - Буллсофт ЕООД, създадена по проект, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Повече.

Rositsa Chopeva
Росица Чопева

Експерт по корпоративни финанси; инвестиционен и финансов консултант.

ЕКСПЕРТИЗА: Инвестиции и финансиране на ВЕИ проекти (соларни, вятърни централи, биогаз и биомаса); привличане и договаряне на дялово финансиране, мецанин финансиране и работа с инвестиционни фондове; сливания и придобивания.
Повече.

Daniel Bratanov
Даниел Братанов

Консултант по проекти, финансирани и управлявани пряко от Европейската комисия; изобретател и иноватор.

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Хоризонт на ЕК в направление Бъдещи и навлизащи технологии. Независим експерт към Изпълнителната агенция за научни изследвания на Европейската Комисия (REA).
Повече.

Свържете се с нас